1.Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на Закона за електронната търговия, между доставчика на услуги на информационното общество „4a7“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. ЛЮЛИН 10, бл. 106А, ет. 1, ап. 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 202527829, телефон 08885237995, e-mail: office@vintless.com, наричано по-нататък за краткост „Доставчик” от една страна и Получателят на услуги (наричан „Потребител”), от друга страна. Услугите се предоставят чрез домейн (интернет адрес): www.vintless.com, собственост на „4a7“ ЕООД, начинат по-долу Сайт, Страница или Електронен магазин.

 1. На Страницата на Доставчика се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Доставчика гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си, изрично и безусловно съгласие, предоставените от него данни да бъдат събирани, съхранявани, и използвани от Доставчика за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
 3. Доставчика се задължава да не разкрива никакви данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. В тези случаи Доставика се задължава да предостави информацията по силата на закона.
 4. Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Доставчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените данни.

Стоки. Цени на стоките.

 1. Електронният магазин www.vintless.com предлага ръчно изработени маса, лампи и декорации. За всяка стока са посочени цената и основните ѝ характеристики.
 2. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, не е включена в цената на стоките. Същата се прибавя към цената на поръчаните артикули при финализиране на поръчката.
 3. Доставчика не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки. Поради спецификата на предлаганите продукти и начина на изработка (ръчна изработка), следва да се има предвид, че продуктите могат да се различават от показаните на снимките и два напълно идентични продукта не могат да бъдат изработени.
 4. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
 5. Доставчика си запазва правото да променя, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристикина стоките. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.
 6. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Доставчика се задължава да уведоми потребителя на предоставения от него телефонен номер или електронен адрес за контакт.

Поръчки

 1. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на Сайта. Поръчката на стоки чрез интернет сайта www.vintless.com предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по един от начините за плащане, посочени в т. 19 от настоящите Общи условия.
 2. Разглеждането и пазаруването от електронния магазин на www.vintless.com е напълно свободно и регистрацията не е задължителна.

13.1. Регистрацията е безплатна и се осъществява чрез попълването на регистрационна форма с потребителско име, парола и електронна поща (e-mail).

 1. За да направи поръчка през Сайта, Потребителят следва следните стъпки:

14.1. Избор на желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Магазин” на сайта или чрез използване на поле „търсене“, намиращо се в горния десен ъгъл.

14.2. Когато дадена стока е предлагана с продуктови варианти (цвят, размер, материал и т.н.) преди добавяне в „Количка“ се посочва желаната опция от падащото меню, находящо се под полето за цена на стоката.

14.3 Ако желае да закупи повече от един брой от дадена стока, Потребителя има възможност да посочи желаното количество в полето, находящо се вляво от бутона „Купи“ или след добавяне в „Количка“, от прозореца „Количка“.

14.4. За да добави дадена стока към своята поръчка (виртуална количка за пазаруване), Потребителят следва да натисне бутона „Купи“ (поръчка със задължение за плащане), находящ се в прозореца на избраната стока, под полето за цена или от умалената снимка на стоката в обособената част „Магазин“. Във втория случай при преместване на курсора върху изображението на продукта, на мястото на цената се визуализира малък бутон “Купи“, чрез който продукта може да бъде добавен директно в Количката. Няма ограничение в броя на стоки, които могат да бъдат добавени към поръчката (количка).

14.5. В горната дясна част на сайта се намира бутон „Количка”. При избирането му в дясно се визуализира съдържанието на количката и общата стойност на поръчката до момента. От тук Потребителят има възможност да разгледа и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждаване на поръчката. Тук количеството на стоките от един и същ вид може да бъде променяно, както и даден артикул да бъде премахнат от поръчката.

14.6. В случай че Потребителят е регистриран в сайта на Доставчика и извършва поръчка, след като е влязъл в своя акаунт с името и паролата си, при затваряне на сайта,списъкът на стоките в „количката” може да се запази, без да се изпраща поръчката. Непотвърдените поръчки се пазят в профила на Потребителя и са достъпни по всяковреме за редакция или потвърждаване.

14.7. За изпращане на поръчката е необходимо Потребителят да натиснете бутона „Kоличка”. На страницата ще се появи текущия списък с продукти, налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да бъде направена поръчка на стоките от списъка, е необходимо натискането на бутона „Продължи поръчката”.

14.8. На страницата ще се появи бланка за попълване на данните за доставка и фактуриране. Ако Потребителят желае поръчаните стоки да бъдат доставени на адрес,различен от този за фактуриране, е необходимо да постави отметка в полето „Изпращане до друг адрес“ и да попълни необходимите полета. В противен случай се счита, че адресът за фактуриране е и адрес за доставка. Данните следва да бъдат попълнени на кирилица – три имена, телефон за връзка и точен адрес.

14.9. От следващото поле Потребителят избира начин на плащане, от предложените възможности.

14.10. В зависимост от стойността на поръчката, системата на Доставчика ще прибави автоматично цената на доставката или ще определи „безплатна доставка“

14.11. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите е задължително за да бъде изпратена поръчка до Доставчика. След прочитането им, ако Потребителяте съгласен с тях, е необходимо да маркира полето (постави отметка) „Прочетох и се съгласявам с Условията за ползване“, след което да натисне бутона „ПОРЪЧКА”.

14.12. На екрана ще се появи потвърждение и окончателният изглед на поръчката, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката. Потребителят ще получи на посочения от него адрес на електронна поща автоматично генерирано копие на поръчката. Изпратеното съобщение не е потвърждение на поръчката.

 1. При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “4a7” ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона “ПОРЪЧКА”, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в потребителската количка („Количка”) при условията, съгласно настоящите Общи условия. Това действие има правно обвързваща сила.
 2. На посочения от него адрес на електронна поща, Потребителят ще получи потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането ѝ. Сполучаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.
 3. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Доставчика има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя. В този случай, Доставчика може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до Потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на Доставчика.
 4. Ако е необходимо, Доставчика ще се свърже с Потребителя за уточняване на подробности по доставката.

Начин на плащане

 1. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1. За стоки, с място на доставка на територията на Република България:

19.1.1. Плащане при доставка („наложен платеж“);

19.1.2. Банков превод (“по банков път”).

19.2. За стоки, с място на доставка извън територията на Република България:

19.2.1. Банков превод (“по банков път”).

19.3. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят, дава своето изрично и безусловно съгласие да заплати на Доставчика, цялата продажна цена на поръчана чрез електронния магазин стока авансово, при избор на банков превод, или в момента на получаването ѝ, когато е избран „наложен платеж“ като начин на плащане.

 1. При избран начин на плащане „плащане при доставка” („наложен платеж“), Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, в едно с цената за доставка на стоката. Потребителят предава на куриера дължимата сума, което се отбелязва в талона за приемо–предаване, (удостоверяващ предаването на стоката от куриера на потребителя), който служи за разписка.С подписа си Купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на Доставчика сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

21.При избран начин на плащане „банков превод”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, заедно със сумата за доставката, съгласно потвърдената поръчка, чрез директен банков превод по сметката на Доставчика. В основание за плащане следва да бъде посочен номера на поръчката.

Банка: … IBAN:

BG BIC: …

Титуляр: 4a7 ЕООД

Право на отказ

 1. Електронният магазин vintless.com предлага и стоки, изработени по поръчка на Потребителя. Стоките, изработени по поръчка на Потребителя са специално маркирани в интернет сайта и същите не са изработени предварително, а се изработват и доставят при конкретна поръчка от Потребител. Съгласно чл. 57, т. 3 от ЗЗП, за същите Потребителят не може да упражни право на отказ (връщане в 14-дневен срок) по смисъла на т. 36-38 от настоящите Общи условия, във връзка с чл. 50 – 56 от ЗЗП.
 2. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 (четиринадесет) дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който Потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на електронен адрес: office@vintless.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

IV. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние може да намерите тук.

ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
(съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8и чл. 52, ал. 2и 4 от ЗЗП) Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора. До „4a7“ ЕООД, гр. София, ж.к. ЛЮЛИН 10, бл. 106А, ет. 1, ап. 2, телефон: 0885 237995 електронен адрес: office@vintless.com С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………….…………… ……………………………………………………………………………………………….……………

Поръчано на……………………………………………………………………………………….

Получено на: …………………………………………………………………………………….

Име на потребителя: ……………………..………………………………………………..

Адрес на потребителя: …………….…………………….………………………………..

Подпис на потребителя: ……………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ………………………

——————————————————

*Ненужното се зачертава

Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект се носи от Потребителя.

 1. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Доставчика, с получаването на стоката от Доставчика.
 2. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Доставчика стоката в срок от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си от настоящия договор, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Доставчика се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.
 3. Търговска гаранция Търговската гаранция на всеки продукт е 2 (две) години, считано от датата на закупуване и при спазване на препоръките за употреба и грижа за продуктите.
 4. Потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени в т. 42-46 от настоящите Общи условия.
 5. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

б) в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;

в) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на стоката;

 1. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП, и по-точно – независимо от търговскатагаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Рекламации

 1. Рекламациите се предявяват пред Доставчика или пред упълномощено от него лице.
 2. Рекламациите се подават устно или писмено. Писмените рекламации могат да се изпращат:

– на адреса по търговска регистрация на дружеството;

– по електронен път – на адрес: office@vintless.com

 1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
 2. При подаване на рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

а) касова бележка или фактура;

б) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

в) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 1. Разходите за експедиране на рекламираната стока са за сметка на Доставчика. Доставчика уведомява потребителя в срок от 1 (един) работен ден, преди изпращането на куриер за експедиране на потребителската стока. Потребителят е длъжен да предаде рекламираната стока на куриера. При предаването се съставя товарителница,в която се описва съдържанието на пратката, като същата служи като доказателство за предаване на стоката.
 2. Рекламациите на потребителите се разглеждат и разрешават в сроковете и при условията на Закона за защита на потребителите.

Заключителни разпоредби

 1. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Доставчика има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
 2. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани по електронен път, чрез отправяне на запитване на адрес office@vintless.com или чрез телефонно обаждане на телефонен номер 0885 23 79 95, в работни дни, между 9.00 и 17.00 часа.
 3. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Доставчика не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.
 4. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.vintless.com е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.
 5. Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (поставяне на отметка) „Прочетох и се съгласявам с условията за ползване” в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.
 6. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия (ЗЕТ), Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) и действащите нормативни актове в Република България.
 7. Настоящите Общи условия са изготвени и приети на български език.
 8. Доставчика и Потребителите ще решават всички спорове, възникнали с тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, чрез преговори, а когато това е невъзможно – чрез компетентния съд в гр. София. Последна промяна: 09.05.2020г.